En praktisk vägledning för att implementera flerkanalig kundservice
I detta White Paper unders÷ks varf÷r kontaktcentermarknaden fortfarande befinner sig i startgroparna vad gåller anvåndningen av flera kanaler.

Den innehæller ocksæ f÷rslag pæ ætgårder som kontaktcenter kan vidta f÷r att utveckla en effektiv flerkanalig tjånst, bland annat via att ÷ka f÷rstæelsen f÷r kundens beteenden och att måta vad som faktiskt g÷r skillnad.

TO READ THE FULL STORY