En praktisk vägledning för att implementera flerkanalig kundservice
We respect your privacy, by submitting this form you agree to having your details passed onto the sponsor who may promote similar products and services related to your area of interest. For further information on how we process and monitor your personal data click here.

I detta White Paper unders÷ks varf÷r kontaktcentermarknaden fortfarande befinner sig i startgroparna vad gåller anvåndningen av flera kanaler.

Den innehæller ocksæ f÷rslag pæ ætgårder som kontaktcenter kan vidta f÷r att utveckla en effektiv flerkanalig tjånst, bland annat via att ÷ka f÷rstæelsen f÷r kundens beteenden och att måta vad som faktiskt g÷r skillnad.

RECOMMENDED