En praktisk vägledning för att implementera flerkanalig kundservice

By:
Posted: 02/08/2016

I detta White Paper unders÷ks varf÷r kontaktcentermarknaden fortfarande befinner sig i startgroparna vad gåller anvåndningen av flera kanaler.

Den innehæller ocksæ f÷rslag pæ ætgårder som kontaktcenter kan vidta f÷r att utveckla en effektiv flerkanalig tjånst, bland annat via att ÷ka f÷rstæelsen f÷r kundens beteenden och att måta vad som faktiskt g÷r skillnad.

To continue viewing this content please fill out the form below and become an CX Network member.
Already a CX Network member? Sign in below to download.
Join

By entering in your information and submitting the form, you give the sponsor permission to contact you regarding their product and you agree to our User Agreement, Privacy Policy, and Cookie Policy.

By:
Posted: 02/08/2016